دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

ماه: آذر 1400

واريس و سندروم احتقان لگني

واریس و سندروم احتقان لگنی

معرفی بیمار بيمار معرفي شده خانم ٤٤ ساله مورد pelvic congestion syndrome ميباشند كه با درد لگني مزمن با تشديد درد هنگام نشستن يا فعاليت كردن از دو سال گذشته مراجعه كرده اند. در طول اين دو سال بيماري ايشان تشخيص داده نشده و مدت ها با شك به اندومتريوز و PID تحت درمان بوده […]
ادامه مطلب
زخم پاي ديابتي

زخم پای دیابتی

معرفی بیمار بيمار معرفی شده فردی دیابتی است که با استفاده از سونوگرافی، تشخیص تنگی عروق داده شد و سپس با استفاده از آنژیوپلاستی و آنژیوگرافی به درمان آن شخص پرداخته شد.
ادامه مطلب
نارسايي وريدي مزمن

نارسایی وریدی مزمن

معرفی بیمار بيمار معرفي شده خانم ٨٤ ساله‌اي مي‌باشند كه متعاقب جراحي ستون فقرات دچار DVT وسيع ايلئوفمورال شده و پس از دو ماه با تورم شديد اندام تحتاني مراجعه كرده‌اند به نحوي كه شدت تورم و درد پا، بيمار را از راه رفتن ناتوان كرده بود. در اين بيمار سونوگرافي داپلر انجام شد كه […]
ادامه مطلب
درمان متاستاز كبدي با امواج ميكروويو

درمان متاستاز کبدی با امواج مایکروویو

معرفی بیمار بيمار معرفی شده خانم ميانسال مورد كنسر كولون بوده كه از دو سال پيش تحت درمان با جراحی و كموتراپی بوده و در PET scan اخير ضايعه متاستاتيك منفرد در كبد ديده شد. برای بيمار طبق نظر اساتيد تومور بورد كولوركتال تصميم به انجام microwave ablation گرفته شد كه اين پروسيجر تحت بيهوشی […]
ادامه مطلب

اندومتریوز جداری

معرفی بیمار بيمار معرفی شده خانم ٣٣ ساله مورد اندومتريوز جدار شكم (واقع در داخل عضله ركتوس) می‌باشند كه تحت هدايت سونوگرافی مورد RF ablation قرار گرفتند. در استفاده از RFA براي كاهش درد و ناراحتی ناشی از abdominal wall endometriosis مطالعه‌ای با كمك يكی از مراكز درمان ناباروری در حال انجام است و در […]
ادامه مطلب