دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

نارسایی وریدی مزمن

معرفی بیمار

بيمار معرفي شده خانم ٨٤ ساله‌اي مي‌باشند كه متعاقب جراحي ستون فقرات دچار DVT وسيع ايلئوفمورال شده و پس از دو ماه با تورم شديد اندام تحتاني مراجعه كرده‌اند به نحوي كه شدت تورم و درد پا، بيمار را از راه رفتن ناتوان كرده بود.

در اين بيمار سونوگرافي داپلر انجام شد كه تنگي long segment وريدهاي ايلياك مشترك و خارجي راست (ثانويه به DVT اخير) تشخيص داده شد به نحوي كه تنگي تخليه وريدي اندام را مختل ساخته بود.

در بيمار تصميم به درمان اندوواسكولار گرفته شد، با هدايت سونوگرافي و در پوزيشن prone شيت در وريد فمورال قرار داده شد، سپس سونوگرافي انجام شد و تنگي long segment وريدي تاييد شد. با كمك واير هيدروفيليك از محل تنگي عبور كرده و stent فلزي balloon expandable در محل تنگي تعبيه شد و جداره نامنظم وريد نيز بالون پلاستي شد. بالون ونوپلاستي و stenting وريدي در سالهاي اخير بسيار در درمان نارسايي‌هاي مزمن وريدي مورد توجه قرار گرفته و ميزان re-stenosis در stent هاي وريدي كمتر از ٣ درصد مي‌باشد.

بيمار با دستور دارويي مرخص شد و در فالوآپ يك هفته ادم اندام و علايم نارسايي وريدي مرتفع شد.

پیام بگذارید