دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

درمان تومور بدخیم کلیه

معرفی بیمار

بیمار شخصی با تومور بدخیم کلیه می‌باشد که با روش غیر تهاجمی و استفاده از امواج ماکروویو تحت درمان قرار گرفتند.