دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

درمان ندول تیریید با استفاده از RF Ablation

معرفی بیمار

بيمار معرفي شده خانم ميانسال با ندول بزرگ لوب چپ تيروييد با پاتولوژي benign ميباشد كه با بي حسي موضعي و mild sedation تحت RF Ablation قرار گرفت و پس از ٤ ساعت مرخص شد: