دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

زخم پای دیابتی

معرفی بیمار

بيمار معرفی شده فردی دیابتی است که با استفاده از سونوگرافی، تشخیص تنگی عروق داده شد و سپس با استفاده از آنژیوپلاستی و آنژیوگرافی به درمان آن شخص پرداخته شد.

پیام بگذارید