دکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژیدکتر علی مهدوی | متخصص رادیولوژی | فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی
09125393199

واریس و سندروم احتقان لگنی

معرفی بیمار

بيمار معرفي شده خانم ٤٤ ساله مورد pelvic congestion syndrome ميباشند كه با درد لگني مزمن با تشديد درد هنگام نشستن يا فعاليت كردن از دو سال گذشته مراجعه كرده اند. در طول اين دو سال بيماري ايشان تشخيص داده نشده و مدت ها با شك به اندومتريوز و PID تحت درمان بوده اند كه نتيجه اي نداشته است.

در نهايت در سونوگرافي داپلر واژينال انجام شده توسط راديولوژيست expert كلافه عروقي واريسي در لگن بويژه در سمت چپ مشاهده شده و تشخيص pelvic congestion syndrome براي ايشان مطرح شده كه در MRV نيز تاييد مي گردد.

بيمار جهت درمان اندوواسكولار ارجاع ميشوند و در ونوگرافي وريد رنال ريفلاكس و نارسايي وريد گونادال چپ مشاهده ميشود. همچنين در ونوگرافي selective وريدهاي لگني نيز اتساع دوطرفه واريكوييد عروق لگن ديده ميشود و تشخيص مجدداً تاييد ميگردد. براي بيمار coiling وريد گونادال چپ و سپس اسكلروتراپي واريس هاي لگني با SDS 3%انجام شده و در ونوگرافي كنترل ريفلاكس و نارسايي وريد گونادال از بين رفته و همچنين عدم حاجب شدن واريس هاي لگني مشهود بود.

بيماري pelvic congestion syndrome بيماري مرموز و تا حدي ناشناخته مي باشد كه به نحوي معادل واريكوسل در آقايان بوده و تا ده درصد افراد را درگير مي نمايد. عمدتاً بيماران تشخيص داده نميشوند و سالها با تشخيص ديگري درمان ميشوند كه نتيجه بخش نيست. درمان اندوواسكولار اين بيماران safe و بسيار رضايتبخش بوده و كاهش درد و عوارض ناشي از بيماري به سرعت پس از درمان قابل مشاهده است. ونوگرافي اوليه بيمار كه اتساع وريد گونادال و ريفلاكس شديد را نشان ميدهد، همچنين اتساع واريكوييد وريدهاي لگني دو طرف مشهود است

پیام بگذارید